Idén med Barkarödagen

P1010204

Idén med Barkarödagen kom fram på ett möte i Barkarö Sockengille. Den har säkert funnits tidigare hos flera av oss som är aktiva i föreningslivet i Barkarö, men det var efter detta möte vi började fundera mer över hur den skulle kunna bli en riktigt festlig dag för alla Barkaröbor.

Barkarö har många föreningar. Representanter för de olika föreningarna träffas två gånger per år och stämmer av de aktiviteter som planeras. Vi kallar det Föreningsrådet. Idén med Barkarödagen togs emot mycket positivt på ett av deras möten.

Det har tidigare funnits liknande aktiviteter i byn. Det har funnits grejbytardagar, pubaftnar, gillesfester, underhållning och mycket mer. Men nu var det länge sedan det gjordes ett samlat grepp, där föreningar, företagare, hantverkare med flera inbjuds att delta.

Som anordnare av Barkarödagen är alla Barkarös föreningar. Under fliken utställare kan ni läsa mer om vilka det är.

Vi är några stycken som jobbat med att engagera så många som möjligt i Barkarödagen. Det innebär att det blir mellan 25 och 30 olika utställare som deltar. Mer om alla dessa finns också att läsa under fliken ”utställare”.

Ytterligare en anledning till att ordna med en aktivitetsdag är att det byggs mycket i och omkring Barkarö, vilket innebär att det finns många nya Barkaröbor. Vi hoppas att både nya och gamla Barkaröbor ska hitta något intressant under Barkarödagen och kanske träffa sina grannar över en kopp kaffe.

Vågar vi hoppas på att Barkarödagen ska bli en tradition?

P1010211