Naturskolan Asköviken

Naturskolan Asköviken är en resurs inom Barn– och utbildningsförvaltningen i Västerås stad. Verksamheten riktar sig till alla förskolor och skolor i Västerås och erbjuder kostnadsfria klassbesök. Sedan Naturskolans hus stod klart 1998 har vi haft mer än 6000 barn och elever som besökt oss varje år.

Ledstjärnan för Naturskolan är att väcka barn och ungdomars nyfikenhet, intresse och känsla för natur och miljö genom ett undersökande arbetssätt och positiva naturupplevelser. Vi lär in ute! Till vår hjälp har vi ett unikt kultur– och våtmarksområde som vi ser som vårt stora klassrum. Våra teman går i enlighet med Agenda 2030 och Läroplanerna för att öka miljömedvetandet, kretsloppstänkandet och förståelsen för ekologiska processer.

Läs mer på vår hemsida http://www1.vasteras.se/naturskolanaskoviken/

Naturskolans hus försommar