Hembygdsföreningen Barkarö Sockengille

Enligt stadgarna skall vi vidmakthålla och öka invånarnas känsla för och kunskap om vår bygd och dess historia.
Detta skall ske genom att studera socknens historia från förr till idag, bevara gamla traditioner, seder och bruk samt sprida kunskap om detta. Vi vågar efter dessa drygt 40 år påstå att vi på flera sätt levt upp till våra stadgar.

Vi har i studiegrupper läst gamla protokoll från sockenstämmor, kyrkoråd, m.m. och översatt och renskrivit allt till dagens svenska. Vi har bandat intervjuer med gamla barkaröbor. Samlat gamla foton och tagit nya. Allt finns nu dokumenterat i två böcker som vi gett ut – dels ”Boken om Barkarö” och dels ”Torpen i Barkarö genom tiderna”. Båda finns att köpa. Vi säljer böckerna och vykort från Barkarö under Barkarödagen.

Vi har också bevarat gamla byggnader. Sockenstugan i ”skolkroken”, (som inom parentes i dagarna har fått en ny tidsenlig gärdsgård.) Stugan har haft olika funktioner inom skolan – senast som garage.
Den var rivningshotad, när Sockengillet 1980 grep in och med frivilliga insatser rustade upp den. Den är numera Sockengillet ”huvudkontor”, där vi har våra möten.
På motsvarande sätt räddade vi loftboden, som var omklädningsrum vid den numera nedlagda skolidrottsplanen. Den plockades ner och timrades upp på Bygdegårdstomten och har två gånger fått nytt vasstak. Den har ursprungligen stått i Oxnö.

Därtill har vi tillsammans med andra föreningar i flera omgångar slagits med kommunen för att få behålla våra gamla skollokaler från mitten av 1800-talet. Dom utgör ju ett viktigt historiskt inslag mitt i byn och bidrar till den ursprungliga miljön i centrala Barkarö. Vi är även remissinstans i andra frågor som rör vår socken.

På övervåningen i den gamla skolbyggnaden har Sockengillet sedan många år sin Vävstuga där flitiga damer har ”dunkat fram” massor av mattor, dukar och andra alster.

Andra aktiviteter som Gillet i stort sett haft sedan starten är Gillesafton, där någon med anknytning till bygden är huvudgäst och håller ett anförande varvat med musik. Vi arrangerar varje år också en kulturcykeltur, där vi besöker sevärdheter i socknen. Nu har vi slut på sevärdheter inom sockengränsen, varför vi de senaste åren inbjudit till kulturbiltur och besökt, bl.a. Rytterne, Badelunda, Dingtuna och Svanå. Vartannat år har vi också en Gillesfest med mat, dryck och underhållning.

För att hålla liv i traditionerna inbjuder vi varje midsommar barkaröborna att komma och klä och resa vår majstång vid Bygdegården, varefter vi sjunger, dansar, leker och fikar i det gröna. Det brukar komma 200-500 personer, beroende på väder och vind. Ett annat populärt evenemang är Sockengillets återkommande blomaftnar, där vi under proffsledning får lära oss göra allehanda blomsterdekorationer.

Tycker ni att vi gör nytta i byn och vill delta eller stödja vår verksamhet, är ni välkomna som medlemmar.
Medlemskapet kostar 125 kronor per familj eller 75 kronor för enskild medlem. Betala in på bankgiro 440-3077.

BETALA REDAN NU FÖR 2019, SÅ BJUDER VI PÅ RESTEN AV 2018. SKRIV NAMNET PÅ TALONGEN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.